Legend:
nbsp; Cost nbsp; Time f21e; Energy
nbsp; Tools Req. nbsp; Items Req. nbsp; sellbox
f21e; Ability nbsp; notes
trixie.png
Flour.pngFlour
nbsp; Free
nbsp; 10 Min
f21e; None
nbsp;Stone_Mill.png Stone Mill
nbsp;
Wheat.png2 Wheat
nbsp; 100 Gold Each
spacer.png
trixie.png
chow.pngPet Chow
nbsp; Free
nbsp; 30 sec
f21e; None
nbsp; None
nbsp;
Egg.png2 Egg
nbsp; None
trixie.png
Bird_Food.pngBird Seed x5
nbsp; 1,500 Gold
nbsp; 10 Min
f21e; 1
nbsp;Basic_Furnace.png Furnace
nbsp;
sunflower.png1 Sunflower
nbsp; 280 Gold Each
spacer.png
trixie.png
Cocoa_Powder.pngCocoa Powder
nbsp; 2,500 Gold
nbsp; 10 Min
f21e; None
nbsp;Stone_Mill.png Stone Mill
nbsp;
Cocoa_Bean.png2 Cocoa Bean
nbsp; 500 Gold Each
trixie.png
Scrambled_Eggs.pngScrambled Eggs
nbsp; 250 Gold
f21e; Eating this restores 5 energy.
nbsp; 5 Min
f21e; 1
nbsp;Basic_Furnace.png Furnace
nbsp;
Egg.png2 Egg
nbsp; 500 Gold Each
spacer.png
trixie.png
Hard_Bread.pngHard Bread
nbsp; 3,500 Gold
f21e; Eating this restores 10 energy.
nbsp; 5 Min
f21e; 2
nbsp; None
nbsp;
Egg.png1 Egg
Flour.png2 Flour
nbsp; 400 Gold Each
trixie.png
Plain_Noodles.pngPlain Noodles
nbsp; 1,200 Gold
f21e; Eating this restores 7 energy.
nbsp; 5 Min
f21e; 1
nbsp; None
nbsp;
Egg.png1 Egg
Flour.png1 Flour
nbsp; 500 Gold Each
spacer.png
trixie.png
Ice_Cream.pngIce Cream
nbsp; 2,500 Gold
f21e; Eating this restores 15 energy.
nbsp; 5 Min
f21e; 3
nbsp; None
nbsp;
Vanilla_Extract.png1 Vanilla Extract
Cocoa_Powder.png1 Cocoa Powder
Cream.png1 Cream
nbsp; 500 Gold Each
trixie.png
Cinnamon_Powder.pngPowdered Cinnamon
nbsp; 1,200 Gold
nbsp; 10 Min
f21e; None
nbsp;Stone_Mill.png Stone Mill
nbsp;
Cinnamon_Stick_250.png2 Cinnamon Stick
nbsp;
spacer.png
mira.png
chocolate_chip_cookie.pngChocolate Chip Cookie
nbsp; 5,000 Gold
f21e; Eating this restores 5 energy
nbsp; 8 min 20 secs
f21e; 5
nbsp;Basic_Furnace.png Furnace
nbsp;
Egg.png2 Egg
Flour.png5 Flour
Cocoa_Powder.png1 Cocoa Powder
Sugar_500.png1 Sugar
nbsp; None